۰

آیا شما راحت میتوانید جریان پولی را وارد زندگی تان کنید؟
    آیا میدانید چطور سرعت ورود پول به زندگی تان را افزایش دهید؟
    آیا دوست دارید بدانید چطور پول شما میتواند پول تولید کنید؟
    آیا تفاوت سرمایه و بدهی را میدانید؟ یا تعریف هایی از آنها بلدید
 که دیگر کاربردی ندارند؟

تمامی این سوالات در این کتاب پاسخ داده شده اند.

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi