۰

روانشـناسی

980,000 ریال قیــمت محصول :
روانشناسی پرورشی نوین product_2274 اضافه به سبد خرید
110,000 ریال قیــمت محصول :
روان شناسی اخلاق product_2275 اضافه به سبد خرید
480,000 ریال قیــمت محصول :
روش تحقیق در علوم اجتماعی product_2278 اضافه به سبد خرید
640,000 ریال قیــمت محصول :
روان شناسی رشد 1و2 _1__2 اضافه به سبد خرید
400,000 ریال قیــمت محصول :
روان شناسی کار product_2285 اضافه به سبد خرید
190,000 ریال قیــمت محصول :
روانشناسی ژنتیک product_2288 اضافه به سبد خرید
2,250,000 ریال قیــمت محصول :
راهنمای سنجش روانی دوجلدی sanjesh2 اضافه به سبد خرید
1,600,000 ریال قیــمت محصول :
آسیب شناسی روانی بر اساس DSM5 جلد1 dsm5_1 اضافه به سبد خرید
1,500,000 ریال قیــمت محصول :
آسیب شناسی روانی براساس DSM5 جلد2 dsm5_2 اضافه به سبد خرید
240,000 ریال قیــمت محصول :
راهنمای متون روانشناسی لیندالیل 2143 اضافه به سبد خرید
450,000 ریال قیــمت محصول :
روش های تحقیق درعلوم رفتاری 2145 اضافه به سبد خرید
200,000 ریال قیــمت محصول :
آسیب شناسی روانی 8178 اضافه به سبد خرید
350,000 ریال قیــمت محصول :
مصاحبه تشخیصی 8179 اضافه به سبد خرید
570,000 ریال قیــمت محصول :
روان شناسی بازی 8180 اضافه به سبد خرید
نتایج 1 تا 28 از کل 56 نتیجه
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi