۰

مدیریت کسب و کار

180,000 ریال قیــمت محصول :
ایجاد انگیزه در کارکنان damiz4 اضافه به سبد خرید
135,000 ریال قیــمت محصول :
مذاکره damiz5 اضافه به سبد خرید
125,000 ریال قیــمت محصول :
گاو بنفش از ست گادین product_2367 اضافه به سبد خرید
600,000 ریال قیــمت محصول :
هنر رزم از سون جو product_2368 اضافه به سبد خرید
175,000 ریال قیــمت محصول :
از خوب به عالی از جیم کالینز product_2369 اضافه به سبد خرید
280,000 ریال قیــمت محصول :
طراحی کسب و کار الکترونیکی adiban1 اضافه به سبد خرید
500,000 ریال قیــمت محصول :
هوش کسب و کار adiban2 اضافه به سبد خرید
380,000 ریال قیــمت محصول :
هنر شفاف اندیشیدن product_2604 اضافه به سبد خرید
140,000 ریال قیــمت محصول :
هنر رزم از سون زو نشر مثلث product_2646 اضافه به سبد خرید
نتایج 1 تا 28 از کل 42 نتیجه
شماره کارت
6395991145733515
شماره حساب
010340500842126
شماره شبا ملی
IR580520000010340500842126
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi