۰

مبحث22 مرابقت و نگهداری مقررات ملی ساختمان کدمحصول : az22

وضعیت محصول :
قابل تهیه
140,000 ریال قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g

مشخصات فنی

توسعه ایران
دفتر امور مقررات ملی ساختمان
وزیری
9786003010178

توضیحات این محصول

مبحث22_مرابقت و نگهداری(مقررات ملی ساختمان)


22-1 كليات
22-1-1 هدف
22-1-2 حدود و دامنه كاربرد
22-1-3 تعاريف
22-1-4 انتخاب بازرس

22-2 نظامات اداري
22-2-1 كليات
22-2-2 اجراي مقررات
22-2-3 نگهداري
22-2-4 ضوابط موجود
22-2-5 كيفيت اجرا
22-2-6 وظايف مسئول نگهداري ساختمان
22-2-7 هماهنگيهاي بازرسي
22-2-8 استعلام
22-2-9 مصالح، روشها و تجهيزات جايگزين
22-2-10 آزمايشهاي لازم
22-2-11 استفاده از مصالح و تجهيزات كار كرده
22-2-12 تخلف
22-2-13 ساختمانها و تجهيزات غيرايمن
22-2-14 تغيير كاربري

22-3 معماري و سازه
22-3-1 كليات
22-3-2 مسئوليت
22-3-3 اجزاي سازهاي
22-3-4 قسمتهاي خارجي ملك
22-3-5 حصاركشي
22-3-6 قسمتهاي داخلي ملك
22-3-7 حفاظت در برابر خوردگي
22-3-8 دوره تناوب بازرسي

22-4نور، تهويه و شرايط سكونت
22-4-1 كليات
22-4-2 مسئوليت
22-4-3 تجهيزات
22-4-4 نور
22-4-5 تهويه
22-4-6 الزامات سكونت

22-5 تأسيسات مكانيكي
22-5-1 كليات
22-5-2 تأسيسات هوارساني، تعويض و تخليه هوا
22-5-3 موتورخانه و معاينه فني آن
22-5-4 دستگاههاي گرم كننده و خنك كننده ويژه
22-5-5 دودكشها
22-5-6 ذخيرهسازي و لولهكشي سوخت مايع
22-5-7 لولهكشي
22-5-8 تأسيسات تبريد
22-5-9 ساير تأسيسات و تجهيزات
22-5-10 دوره تناوب بازرسي

22-6 تأسيسات بهداشتي
22-6-1 كليات
22-6-2 تأسيسات توزيع آب مصرفي در ساختمان
22-6-3 شبكه فاضلاب بهداشتي
22-6-4 لوازم بهداشتي
22-6-5 لولهكشي آب باران
22-6-6 بستها و تكيهگاهها
22-6-7 دوره تناوب بازرسي

22-7 تأسيسات برقي
22-7-1 كليات
22-7-2 علل كاهش ايمني
22-7-3 مدارك زمان اجرا
22-7-4 مطابقت با استانداردها
22-7-5 ضوابط نصب
22-7-6 عمليات بازرسي
22-7-7 بازديد عيني از تأسيسات برقي
22-7-8 انجام آزمونها
22-7-9 گزارش بازرسي
22-7-10 نشانهگذاري و نصب اعلاميههاي هشداردهنده
22-7-11 دوره تناوب بازرسي
22-7-12 تجهيزات الكتريكي با كاربرد عمومي

22-8 تأسيسات گازرساني ساختمانها
22-8-1 كليات
22-8-2 بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان
22-8-3 بازرسي توسط بازرس
22-8-4 دوره تناوب بازرسي
22-8-5 تعميرات و تغييرات شبكه لولهكشي گاز
22-8-6 ايمني دوره بهره برداري
22-8-7 تخريب و نوسازي ساختمان
22-8-8 صدمات وارده به شبكه لولهكشي گاز ساختمان
22-8-9 بازسازي اجزاي تخريب يا تضعيف شده ساختمان
22-8-10 نشت گاز
22-8-11 قطع جريان گاز

22-9 حفاظت در برابر حريق
22-9-1 كليات
22-9-2 الزامات عمومي
22-9-3 بازديد توسط مسئول نگهداري ساختمان
22-9-4 دوره تناوب بازرسي

22-10آسانسورها و پلكان برقي
22-10-1 كليات
22-10-2 الزامات عمومي
22-10-3 بازرسي و نگهداري توسط مسئول نگهداري ساختمان
22-10-4 بازرسي توسط بازرس
22-10-5 تغييرات سيستم و تجهيزات كنترلي خاص

جهت خرید کتاب های مقررات ملی ساختمان با تلفن بانک کتاب تماس حاصل نمایید. 02166401004

بانک کتاب باارائه  روش نوین و آسان خرید کتاب در خدمت هموطنان عزیز می باشد.

مقررات ملی ساختمان_مبحث22 , مبحث22 مقررات ملی ساختمان, خرید کتابهای مقررات ملی ساختمان, کتابهای آزمون نظام مهندسی,  منابع آزمون نظام مهندسی, بانک کتاب دانشگاهی, خرید کتاب دانشگاهی, سفارش تلفنی کتاب, فروش آنلاین کتاب.

 

نظرات کاربران
تصویر امنیتی
کد امنیتی را در زیر وارد کنید
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi
سفارش سریع کتاب