۰

مقالات

کتاب دوستش داشتم - آناگاوالدا - مترجم ناهیدفروعان - نشرماهی - بانک کتاب

 

 

ادامه مطلب

کتاب ملت عشق - الیف شافاک - ارسلان فصیحی - بانک کتاب

 

 

ادامه مطلب

کتاب و من دوستت داشتم اثر فردریک بکمن - ترجمه فرناز تیمورازف - بانک کتاب

 

ادامه مطلب

کتاب جای خالی سلوچ - محمود دولت آبادی - نشر چشمه - بانک کتاب

 

 

ادامه مطلب

کتاب عامه پسند اثر چارلز بوکفسکی - پیمان خاکسار - نشر چشمه - بانک کتاب

 

ادامه مطلب

کتاب خداحافظ گاری کوپر از رومن گاری ترجمه توسط سروش حبیبی

 

 

ادامه مطلب

کتاب بار هستی از میلان کوندرا - انتشارات قطره - بانک کتاب

 

ادامه مطلب

کتاب انسان در جستجوی معنا از ویکتورفرانکل - بانک کتاب

 

 

ادامه مطلب

سووشون - سیمین دانشور - ادبیات داستانی - انتشارات خوارزمی - بانک کتاب

 

ادامه مطلب

کتاب لبه تیغ اثر سامرست موآم - ترجمه شهرزاد بیات موحد - نشر ماهی

 

 

ادامه مطلب

شماره کارت
6395991145733515
شماره حساب
010340500842126
شماره شبا ملی
IR580520000010340500842126
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi