۰
450,000 ریال قیــمت محصول :
بازاریابی صنعتی 8000 اضافه به سبد خرید
350,000 ریال قیــمت محصول :
فروش در جهان معاصر 8001 اضافه به سبد خرید
500,000 ریال قیــمت محصول :
نظريه سازمان مدرن k03 اضافه به سبد خرید
580,000 ریال قیــمت محصول :
اقتصاد مدیریت 8130 اضافه به سبد خرید
560,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت عمومی 8129 اضافه به سبد خرید
780,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت منابع انسانی 8131 اضافه به سبد خرید
310,000 ریال قیــمت محصول :
بازارها و نهادهای مالی 8153 اضافه به سبد خرید
180,000 ریال قیــمت محصول :
تحقیقات بازاریابی 8155 اضافه به سبد خرید
790,000 ریال قیــمت محصول :
فنون مذاکره 8162 اضافه به سبد خرید
360,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت بازرگانی 5005 اضافه به سبد خرید
300,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت دولتی 5006 اضافه به سبد خرید
450,000 ریال قیــمت محصول :
تئوری سازمان ساختار و طرح safar20 اضافه به سبد خرید
230,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت تحول در سازمان safar24 اضافه به سبد خرید
300,000 ریال قیــمت محصول :
روش تحقیق در مدیریت fozhan1 اضافه به سبد خرید
280,000 ریال قیــمت محصول :
مدیریت ارتباط با مشتریان siteh1 موجود نمي باشد
نتایج 1 تا 20 از کل 30 نتیجه
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi