۰
280,000 ریال قیــمت محصول :
اصول کنترل مدرن as1 اضافه به سبد خرید
400,000 ریال قیــمت محصول :
الکترومغناطیس میدان و موج as3 اضافه به سبد خرید
180,000 ریال قیــمت محصول :
رله و حفاظت سیستم ها as4 اضافه به سبد خرید
300,000 ریال قیــمت محصول :
نظریه اساسی مدارها و شبکه ها جلد1 as5 اضافه به سبد خرید
110,000 ریال قیــمت محصول :
تأسیسات الکتریکی as6 اضافه به سبد خرید
340,000 ریال قیــمت محصول :
برنامه نویسی و حل مسأله با ++C as7 اضافه به سبد خرید
390,000 ریال قیــمت محصول :
اصول مهندسی اینترنت 8166 اضافه به سبد خرید
290,000 ریال قیــمت محصول :
شبکه های عصبی مصنوعی 8167 اضافه به سبد خرید
690,000 ریال قیــمت محصول :
شبکه های کامپیوتری جلد1 8168 اضافه به سبد خرید
160,000 ریال قیــمت محصول :
شبکه های کامپیوتری جلد2 8169 اضافه به سبد خرید
450,000 ریال قیــمت محصول :
اصول طراحی شبکه های کامپیوتری 8170 اضافه به سبد خرید
250,000 ریال قیــمت محصول :
رهیافت حل مسئله در مدارهای الکتریکی1 8171 موجود نمي باشد
890,000 ریال قیــمت محصول :
مبانی میکرو الکترونیک 1650 اضافه به سبد خرید
690,000 ریال قیــمت محصول :
مقدمه ای بر الگریتم ها جلد1 8344 اضافه به سبد خرید
300,000 ریال قیــمت محصول :
هوش مصنوعی 8345 اضافه به سبد خرید
نتایج 1 تا 20 از کل 41 نتیجه
شماره کارت
6219861030390552
شماره حساب
۸۰۲۸۰۰۴۱۰۹۶۴۲۱
شماره شبا ملی
IR190560080280004109642001
بنام آقای محمد صادقی Mohammad Sadeghi